Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


Jaký je rozdíl mezi filozofií zeleného životního stylu a Greenwashingem?

Zelený způsob života.

Zelený způsob života je životní styl, který se snaží uvést do rovnováhy ochranu a zachování přírodních zdrojů Země, stanovišť a biologické rozmanitosti ve spolupráci s lidskou kulturou a komunitou.

Zastánci udržitelného života chápou, že nejsme ani oddělení ani nedotčení našim přírodním prostředím a že směřování lidské rasy je přímo ovlivněno směřováním prostředí na Zemi, ve kterém žijeme.

Tito zastánci pochopili, že je třeba osvojit si postupy, které mají malý nebo žádný negativní vliv na životní prostředí, snížit množství odpadu a spotřebu, spolupracovat s přírodou při vytváření udržitelných potravinových systémů, podmínek pro život a posílit místní komunity a vztahy.

Laicky řečeno, žít zeleně a udržitelně znamená vytvoření životního stylu, který spolupracuje s přírodou a nezpůsobuje dlouhodobé poškození.

Samozřejmě, že tato definice může být neorganizovaná, když zvážíme pojmy jako zvláštní zájmy, nejednotné vědecké názory a " Greenwashing ".

Jaký je rozdíl mezi filozofií zeleného životního stylu a Greenwashingem?

Co je to“Greenwashing“?

Greenwashing je forma reklamy,“PR“, zeleného marketingu, jejímž cílem je využít marketingovou podporu a vytvořit dojem, že produkty organizace, její cíle nebo politika je šetrná k životnímu prostředí.

Ve skutečnosti však vytvářejí zbytečné, plýtvající, neobnovitelné nebo neeticky vyráběné výrobky a služby, které se zdají “zelené“ nebo šetrné k životnímu prostředí prostřednictvím reklamních triků a dezinformace spotřebitele.

Jasným znakem těchto společností, že jde o Greenwashing je vynakládání výrazného množství finančních prostředků na zelené reklamní kampaně než vynakládají na ekologicky šetrné procesy při výrobě daných výrobků.

Greenwashing úsilí můžeme zaznamenat při změně názvu produktu nebo změně etikety výrobku, která evokuje použití přírodních ingrediencí a přitom výrobek stále obsahuje značné množství škodlivých chemických látek.

Tím, že zelený způsob života získává na popularitě, Greenwashing potřebuje získat zisk. To není úplně špatná věc. Krok správným směrem, je vždy lepší než vůbec žádný krok. Ale je důležité rozlišovat mezi tím, co je skutečně udržitelný životní způsob života a co je prostě “lepší než nic“.

Pár příkladů Greenwashingu

  • Papírové ručníky vyrobené zcela nebo částečně z recyklovaných materiálů. Bez ohledu na to z čeho jsou vyrobeny jsou většinou nepotřebné a nehospodárné.
  • Kompostovatelné jednorázové nádobí. Kompostování jako takové je v pořádku ale výrobní a přepravní náklady jednorázového nádobí mají daleko horší dopad na přírodu.
  • Láhve na vodu. Společnosti snažící se vyrábět láhve s použitím menšího množství plastu jsou neefektivní, protože GREEN by bylo nemít žádný plastový odpad a najít jinou alternativu.
  • Biopalivo vyrobené z Etanolu. Etanol je produkt na bázi kukuřice. Nejen, že se tato kukuřice pěstuje na polích, které mohly zůstat zachovány pro různé stanoviště nebo se na nich mohly vypěstovat jiné druhy potravin. Na výrobu jednoho galonu Etanolu je potřebný galon ropy.

Ačkoli tyto příklady Greenwashingu lze považovat za krok správným směrem, ve skutečnosti přispívají nejen k širokému nepochopení definice zeleného způsobu života, ale i nadále šíří velmi nehospodárný životní styl, který nelze považovat za obnovitelný v dlouhodobém horizontu.

Mnoho států jako Austrálie, Kanada, Norsko, USA mají v platnosti zákony (např. v Austrálii - The Australian Trade Practices Act ), které stanoví tresty pro společnosti, poskytující zavádějící environmentální tvrzení. Kromě toho, viník musí zaplatit veškeré náklady vzniklé při nápravě a uvedení informací na pravou míru o jejich produktu a o skutečném dopadu společnosti na životní prostředí.


Zdroje:
Sustainable baby steps, Wikipedia
foto: Shutterstock


Komentáře (0)

Diskutovat mohou pouze registrovaní zákazníci.


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se