Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


Vegan

Původ Vegan Society

Vegan Society byla založena Donaldem Watsonem a 6 dalšími, podobně smýšlejícími vegetariány v listopadu v roce 1944. Rozhodli se vytvořit novou společnost a přijali nové jméno, které je nejlépe vystihovalo - vegan, odvozené od VEGetariAN.

Můžete nám věřit při nastavování životního stylu pro vegetariány. Naše Vegan ochranná známka vychází z toho co děláme. Naše logo (ochranná známka) je nejrozšířenější a nejuznávanější vegetariánský symbol na světě, který certifikuje nejen potraviny a nápoje, ale také kosmetiku, drogerii, oblečení, zásobování a mnoho dalších služeb. Takže příště, když budete nakupovat online nebo v kamenném obchodě, hledejte logo Vegan a můžete si být jistý, že kupujete produkt, který podporuje váš vegetariánský životní styl.

Na to, aby společnosti mohly logo Vegan používat, všechny jejich produkty a služby musí projít přísnou kontrolou, aby splnily vysoké nároky Vegan certifikátu. Certifikát Vegan garantuje nejen to, že produkty a výrobní procesy neobsahují žádné zvířecí produkty, přísady a deriváty, ale také, že produkty nejsou testovány na zvířatech a neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO), které obsahují zvířecí geny. Od výrobců a dodavatelů se rovněž očekává, že uskuteční všechny kroky proti křížové kontaminaci a souhlasí s ročními kontrolami.

Standardy Vegan certifikátu

V roce 1944 Vegan Society vytvořila slovo 'vegan' - svou autentickou mezinárodní vegetariánskou značku a certifikát. Dnes, produkty musí projít následujícími kritérii, aby byly způsobilé pro registraci na získání certifikátu:

Zvířata

Vegan Society rozumí pod slovem 'zvíře' celou zvířecí říši, to znamená všechny obratlovce i mnohobuněčné bezobratlovce . Slovo 'zvíře' (zvířecí) může být použito buď jako podstatné jméno nebo přídavné jméno odkazující buď na typ nebo konkrétní zvíře, záleží na kontextu.

Živočišné složky

Při výrobě nebo vývoji produktu se nesmí používat žádné živočišné produkty, složky a jejich deriváty.

Testování na zvířatech

Při výrobě nebo vývoji produktu se nesmí ani jedna složka testovat na zvířatech. To platí pro výrobce, vývojáře, dodavatelů složek a třetí strany, které se jakýmkoli způsobem podílejí na produktu.

Geneticky Modifikované Organismy (GMO)

Při výrobě nebo vývoji se nesmějí používat geneticky modifikované organismy ani z nich vyprodukované substance a geny. Produkty, které žádají o registraci certifikátu musí takové organismy označit.

Kuchyň a Hygienické Standardy

Jídla, které jsou označeny jako veganské musí být připravovány mimo masitých jídel. Povrchy a nádobí musí být důkladně umyté před tím než se v nich bude vařit a připravovat veganské jídlo. Doporučujeme, aby na veganské jídla bylo vyčleněno zvlášť nádobí a příbory. Třeba si být vědom křížové kontaminace, proto udělejte všechno proto, aby k ní v kuchyni nedocházelo.

Naše cíle

Co chceme? Jednoduše: Svět, kde lidé nezneužívají zvířata. Svět, kde jsou zvířata volné a mají své vlastní právo na život. Podporujeme životní styl, který vylučuje, tak jak je to jen možné a praktické, vykořisťování a krutost páchaných na zvířatech za účelem potravy, oblečení, kosmetiky a čehokoliv jiného.

Chceme také spravedlivý svět pro lidi. Svět, kde se se zdroji zachází udržitelným způsobem, aby se zajistilo dostatek potravin pro současné i budoucí generace. V srdci udržitelnosti a potravinové spravedlnosti, produkce a konzumace stravy založené na rostlinách - to je veganství.

Jak to chceme všechno dosáhnout?

Mise Vegan Society je dosáhnout, aby se veganství stalo hlavním proudem.

Neúnavně pracujeme každý den na tom, aby bylo veganství přijato širokou veřejností jako životní přístup, který snižuje utrpení lidí a zvířat a environmentální poškození. Děláme to přes mírumilovné dialogy s lidmi, organizacemi a společnostmi.

Vegan Society dosahuje svou vizi a misi poskytováním informací, poradenstvím a podporou jednotlivců a zdravotních profesionálů, výrobců a snaží se rovněž ovlivňovat zákonodárce. Rovněž podporujeme veganské iniciativy organizované našimi členy a podporovateli a pracujeme s dobrovolníky a partnery na dosažení naší vize. Spolupracujeme s médii, abychom podpořili pozitivní pohled na veganství jako na prospěšný, obohacující, životaschopný a příjemný životní styl.

Naše dlouhodobé cíle

1. Lepší nutriční výživa, vzdělání a zemědělství; podporovat vlády, veřejnost a soukromý sektor k osvojení si a podpoře udržitelného, zdravého a soucitného životního stylu

2. Výrazně zvýšit počet lidí, kteří zkoušejí veganství a po čase si tento životní styl osvojí, protože věří, že:

• zvířata mají právo na život a svobodu

• vykořisťování zvířat rovněž ovlivňuje práva lidí (globální distribuce potravin a jiné)

• průmyslové zvířecí farmy již nejsou dlouhodobě udržitelné a výrazně poškozují přírodní prostředí

• vyrovnaná veganská strava je nutričně bohatá a zdravá

Jak dosahujeme dlouhodobé cíle

Dvě hlavní iniciativy, které nám pomáhají uvědomit si naše dlouhodobé cíle jsou: (1) podpořit co nejvíce lidí, aby vyzkoušelo žít veganský život; a (2) zjednodušit veganský životní styl

Snažíme se o to následujícími způsoby:

1. Publikováním filozofických důvodů, které podporují veganství. Lidé se ztotožňují s veganstvím, když věří, že týrat a vykořisťovat zvířata není správné a že stejně jako lidé, mají svou životní hodnotu.

2. Podporou výhod veganského životního stylu:

• povzbudit více lidí, kteří mají zájem o veganský životní styl a ukázat jim jaké je to jednoduché

• podpořit rozvoj a použití veganských alternativ ke všem komoditám, které jsou odvozeny ze zvířat

• propagovat znalosti o zdravé výživě a zájem o veganství jako o kompletní a zdravé životosprávě

• propagovat veganské zemědělské metody jako prostředek na dlouhodobé udržení globální nabídky potravin a vyhnutí se škodám na životním prostředí

• dosáhnout změny sociální politiky (obyvatelé hrají hlavní roli) a reálného života (spotřebitelé ovlivňují chování výrobců a obchodníků na trhu)

Ambiciózní ale dosažitelné cíle, které budou nakonec znamenat velký rozdíl v budoucnu zvířat, planety a nás lidí. Vydejme se k lepší budoucnosti pro všechny ...

Pro podrobnější informace navštivte prosím oficiální stránky certifikace The Vegan Society

Země: Anglie


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se