Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


Stop Climate Change

Stop Climate Change - značka kvality

Myšlenka

Ekologicky produkované jídlo je zdravé a má pozitivní efekt na životní prostředí. Ochrana našeho přírodního bohatství může zajistit bezpečnost našeho jídla s plnou satisfakcí.

Naneštěstí, i ekologická produkce potravin, také jiných výrobků, nezbytně vyžaduje výrobní procesy, při kterých se uvolňuje oxid uhličitý, který způsobuje skleníkový efekt.

Vědomi si toho, že každá výroba vypouští skleníkové plyny, touha po kompenzaci vůči škodám způsobeným na životním prostředí, to je hlavní myšlenka certifikace Stop Climate Change.

Emise, které společnost vypouští celkově nebo při výrobě konkrétního produktu jsou přesně stanoveny systémem na měření emisí od Stop Climate Change. Kvantitativní ekvivalent oxidu uhličitého, který vzniká při výrobě, přepravě, skladování a logistice, je pak získána jako emisní právo. Pomocí vytvoření této číselné hodnoty emisí mohou být vytvořeny projekty nejvyšší environmentální kvality, které absorbují vypuštěné emise z atmosféry.

Takto může výrobní společnost, zapojením se do certifikačního programu Stop Climate Change, provést důležitý krok k prezentaci těchto projektů a následně zredukovat své emise vypuštěné do atmosféry.

Realizace

AGRA-teg Agrar- und Umwelttechnick GmbH je činnost Göttingen University v Německu a na základě striktních vědeckých kritérií posuzuje výšku emisí při výrobě určitého produktu nebo společnosti jako celku.

Pro tento účel, "Správní rada" složená z nezávislých techniků z vědecké a ekonomické oblasti, připravila striktní pokyny, tzv. "Standardy", které poskytují maximální nezávislost a transparentnost. "Standardy" jsou neustále aktualizovány při vzniku nových technologií a zaváděny do praxe, při kterém má závěrečné slovo Správní rada. Tímto přístupem se eliminuje nesprávné používání "Standardů" a zlehčování si cesty k certifikátu Stop Climate Change.

Výsledky těchto přísných certifikačních měření podle stanovených Standardů jsou pak posunuty certifikačnímu technikovi, který vyhodnotí předložené data a výsledky a porovná je s požadavky certifikátu Stop Climate Change. Pokud výsledky měření splňují požadovanou kvalitu, certifikační technik vydá certifikát a společnost jej může začít používat na svých výrobcích.

Certifikát Stop Climate Change dokazuje klientům / zákazníkům, že management výroby produktu nebo celé společnosti je prováděn tak, aby společnost nepoškozovala životní prostředí. Proto se umí zodpovědný zákazník, při koupi určitého produktu nebo služby, snadněji rozhodnout.

Co je přesně Stop Climate Change?

Stop Climate Change je systém, který má za účel zredukovat a neutralizovat emise oxidu uhličitého způsobené výrobními procesy.

Stop Climate Change systém - AGRA-TEG Agrar- und Umwelttechnik GmbH Göttingen je založen na 2 pilířích

• Systém Managementu Emisí

• značka, která identifikuje společnosti, které jsou neutrální pokud jde o vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry

Systém Managementu Emisí je standard, který registruje a dokumentuje celkové emise oxidu uhličitého ve výrobních a obchodních společnostech. Každá společnost, která je součástí programu Stop Climate Change ví přesně určit, kolik emisí vypouští do ovzduší. Následně, po důkladném měření, se umí nastavit projekt, který zmenší nebo zcela neutralizuje emise společnosti.

Značka Stop Climate Change, kterou mohou společnosti po úspěšném nastavení Systému Managementu Emisí používat na svých výrobcích, jim nabízí neutralizaci emisí výměnou za emisní právo, které je zpoplatněno. Značku mohou používat tak, aby byla viditelná pro klienty a zákazníky.

V programu Stop Climate Change, emisní právo, které je nutné k neutralizaci emisí, si kupuje přímo "znečišťovatel" (společnost vypouštějící emise). Peníze získané z prodeje emisních práv pak získává nezávislá třetí strana, která realizuje projekt, který eliminuje emise znečišťovatele. Tento systém je založen na transparentnosti a podporuje tak ochranu před oxidem uhličitým.

Certifikační systém pro ochranu klimatu

Během výroby, montáže a distribuce výrobků se uvolňují skleníkové plyny, které ovlivňují změnu klimatických podmínek.

V takových případech se aplikuje systém Stop Climate Change:

1. Analýza

2. Redukce

3. Neutralizace

4. Certifikace

Uznávaný Stop Climate Change Certifikační Systém pomáhá vyrovnávat, redukovat a neutralizovat emise vypouštěné společnostmi do ovzduší.

S certifikátem Stop Climate Change, společnosti musí implementovat Systém Managementu Emisí pro celou společnost nebo pro daný výrobek. Uvědomělé společnosti tak přispívají k ochraně před klimatickými změnami.

Neutralizace skleníkových plynů následuje mezinárodně uznávané procedury a je součástí globální klimatické strategie. Společnosti redukcí skleníkových plynů rovněž redukují své dlouhodobé náklady.

Po úspěšné certifikaci mohou společnosti identifikovat sebe, nebo své produkty logem Stop Climate Change a takto prezentovat svou odpovědnou politiku vůči klimatickým změnám.

Pro podrobnější informace navštivte prosím oficiální stránky certifikace Stop Climate Change

Země: Německo


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se