Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


Soil Association

Kdo jsme

Soil Association byla založena v roce 1946 skupinou farmářů, vědců a nutričních poradců, kteří pozorovali přímé propojení mezi zemědělskými praktikami a rostlinami, zvířaty, lidmi a environmentálním zdravím.

Dnes jsme v Anglii vedoucí členská organizace podporující zdravé, humánní a udržitelné potraviny, zemědělství a užívání půdy. Máme přes 150 zaměstnanců v Bristolu a Edinburgu, kteří pracují jako certifikační inspektoři po celé zemi. Ředitelkou Soil Association je Helen Browning, která podléhá Správní Radě.

Co děláme

Jsme v Anglii vedoucí členská organizace podporující zdravé, humánní a udržitelné potraviny, zemědělství a užívání půdy.

Naše práce je rozdělena do 3 oblastí:

• Čelíme budoucnosti

Tváří v tvář klimatickým změnám a rostoucí světové populace, dnešní běžně zažitý systém v oblasti potravin a zemědělství není správná volba. Chceme dosáhnout toho, že organický / biologický systém nám zajistí odolné, dlouhotrvající a humánní řešení problémů, kterým dnes čelíme.

Pomáháme poskytovat řešení, která pomohou lidem žít, jíst, farmařit a růst ze zdrojů, které máme k dispozici. Chceme být průkopníkem v poskytování řešení v oblasti změny klimatu, podpory biologické rozmanitosti, zlepšit životní podmínky zvířat a bojovat za spravedlnost.

• Dobré potraviny pro všechny

Dobré potraviny, ty nejlepší potraviny se pěstují organicky, jsou minimálně zpracovány, férově obchodované, čerstvé a sezónní. A takové jídlo by mělo být právem, nikoli výsadou: chceme zajistit, aby měl každý přístup k potravinám, které jsou zdravé pro člověka i pro planetu

Naše práce na školách ukazuje, že je možné transformovat nynější potravinovou kulturu k lepšímu -zlepšujeme život a zdraví tisícům dětí. Samy pracujeme na těchto projektech a pomáháme dalším komunitám zlepšovat jejich potravinovou kulturu.

• Umožňujeme změnu

Reprezentujeme a pracujeme s průkopnickými farmáři, pěstiteli a společnostmi, které vnášejí praktické změny - mimořádný lidé, kteří přinášejí změny do každodenního života.

Poskytujeme technickou podporu a rady farmářům a obchodníkům a přes naši pobočku, Soil Association Certification, vytváříme a inspirujeme spotřebitelskou důvěru na organickém / bio a ekologickém trhu. Pracujeme rovněž na zlepšení spotřebitelského porozumění organických / ekologických principů, abychom zajistili, že vize, integrita a důvěra jsou chápány správně každým, kdo si kupuje výrobek s naším logem.

Principy ekologického zemědělství

Soil Association, její standardy a aktivity a praktiky ekologických farmářů jsou všechny založeny na mezinárodně uznávaných principech. Tyto principy tvoří základ, ze kterého se ekologické zemědělství vyvíjí a roste. Vyjadřují přínosy, které eko zemědělství přináší světu a vizi jak zlepšit celkové zemědělství v globálním kontextu.

Zemědělství je jedna ze základních lidských činností, protože všichni lidé potřebují jíst každý den. Historické, kulturní a komunitní hodnoty jsou hluboce zakořeněny v zemědělství. Principy se v zemědělství aplikují v širším významu, včetně péče o půdu, vodu, rostliny a zvířata. Rovněž upravují vzájemné působení lidí s krajinou a utvářejí dědictví pro další generace.

Ekologické zemědělství je založeno na:

principu zdraví (EN)

principu ekologie (EN)

principu rovnosti / férovosti (EN)

principu péče (EN)

Klikněte na jednotlivý princip, abyste se dozvěděli, proč je důležitý. Spolu vytvářejí etické principy, které inspirují k akci.

Organické / Bio Standardy

Bio standardy jsou pravidla a regulace, které definují, jak má být bio produkt vyroben. Standardy pro bio a ekologické potraviny jsou zakotveny přímo v zákonech Evropské Unie. Každý produkt, který je označen jako 'BIO' nebo 'ORGANIC', musí splňovat minimální standardy. Standardy pokrývají různé aspekty výroby potravin, od dobrých životních podmínek zvířat a ochrany volně žijících živočichů, zpracování potravin až po balení produktů.

Bio standardy zaručují, že si můžete být jisti, že kupujete originální bio / organický produkt, který byl vyroben v rámci našich standardů. Importované bio potraviny musí být vyprodukovány a zkontrolovány inspekcí, zda splňují standardy. Rovněž musí být možné vystopovat na základě šarže výrobku, od přesně jakého farmáře je daná potravina dodána.

V Anglii se nachází několik organizací, které provádějí inspekce o splnění nastavených standardů. Soil Association je jedna z velmi mála organizací, které se rozhodly nastavit své standardy mnohem přísnější, než jim ukládá zákon Evropské Unie, hlavně v oblastech

• genetické modifikace

• dobrých životních podmínek zvířat

• zachování přírodního bohatství

Rovněž Soil Association vypracovala a nastavila standardy v oblastech, které nejsou pokryty zákony Evropské Unie. Tyto zahrnují

• rybolov

• textilní průmysl

• zdravotní a kosmetické výrobky

Pro detailní informace navštivte prosím oficiální stránku certifikace Soil Association Certification

Země: Anglie


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se