Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


ICEA

O certifikátu ICEA

ICEA, Environmentální a Etický Certifikační Institut, je Konsorcium, které kontroluje a certifikuje společnosti, které své obchodní a výrobní aktivity provádějí s respektem a ohledem na lidi a přírodu, obhajují důstojnost zaměstnanců a pracovníků a chrání práva spotřebitelů.

S více než 14,5 tisíci kontrolovaných společností se silnými etickými, environmentálními a sociálními hodnotami, 250 techniky a 24 teritoriálními operativními strukturami v Itálii a zahraničí, ICEA patří mezi nejdůležitější organizace v rámci svého oboru v Itálii a Evropě, kde certifikuje a podporuje sociální a udržitelný rozvoj ekologického zemědělství a dalších souvisejících odvětví.

ICEA certifikuje mimo jiné hlavně Potraviny (produkci potravin v bio kvalitě a bio akvakulturu) a nepotravinářskou produkci (bio kosmetiku a detergenty, ekologický textil, ekologickou výrobu nábytku, materiály pro ekologickou výstavbu, udržitelný management zelených ploch, certifikaci SA8000).

Navíc, ICEA vykonává svůj Výzkum a Vývoj, aby prezentovala ekologické inovace produktů a procesů a také je aktivně zapojena v projektech na mezinárodní úrovni. ICEA společně s BIOL Italia organizuje různé soutěže, eventy a kampaně, aby zvýšila povědomí, kulturu a hodnotu udržitelného způsobu života.

ICEA certifikuje:

• Potraviny
• Kosmetiku a Detergenty
• Textil
• Udržitelný Turismus
• Městskou zeleň a krajinu
• Budovy
• Recyklované produkty
• Sociální odpovědnost
• Bio paliva

Chcete-li zobrazit principy a kritéria certifikace pro každou jednotlivou kategorii, navštivte prosím oficiální stránku ICEA.

Vybrali jsme si BIO protože ...

• v těžkých časech, v jakých se dnes nacházíme, Zelená Ekonomika (viz níže) ukazuje na trzích pozitivní rostoucí trend

• rozhodnutí se pro BIO znamená být zainteresován v ochraně Environmentální a Kulturní Rozmanitosti - Biodiverzity (viz níže), v zachování země bez znečištěné půdy a vody. Znamená to zachovávat a obnovovat rovnováhu ekosystému pro budoucí generace a ochraňovat lokální kulturu a tradice

• rozhodnutí se pro BIO znamená mít jasný pohled na naši planetu tak, jak vypadá dnes a jak bude vypadat zítra. Znamená to čelit obtížím dnešní doby tím, že se rozhodneme pro dlouhodobě udržitelné modely, abychom zvýšili kvalitu našeho života a zanechali našim dětem a budoucím generacím bezpečné a spravedlivé místo na život

• rozhodnutí se pro BIO znamená přijmout Udržitelný Způsob Života (viz níže), podporovat kulturu míru a spolupráce založené na vzájemném respektu a být si vědom následků svých rozhodnodnutí. Znamená to nebýt jen pasivní konzument ale aktivní spotřebitel, který se chová zodpovědně a směřuje trh (výrobce, prodejce, obchodní společnosti) svými nákupními rozhodnutími ke stále větší zodpovědnosti a udržitelnosti

Zelená Ekonomika

Asi neznáme výraz, který se dnes používá častěji jako Zelená Ekonomika, která má i v dnešních časech neustálou stoupající tendenci.

V dnešním vysoce konkurenčním a globalizovaném prostředí, které představuje nebezpečí pro malé výrobce a lokální ekonomiky, je velmi nutné chránit hodnoty a kulturu jednotlivých území a v téže době nabídnout účinná řešení pro ekonomiku, kde se klade vysoký důraz na samotný produkt a službu, které jsou z pohledu ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti inovativní a přinášejí nám pohled do budoucnosti.

Klimatické změny, demografický růst, ochrana přírody a globalizace: všechno to jsou velké výzvy pro naši společnost. Tyto různé scénáře výrazně ovlivňují výkon společností a mohou nám nabídnout důležité šance na národních i mezinárodních trzích, společně pro nové a kvalitní produkty a ochranu spotřebitelů, kteří jsou stále více a více informovanější.

Spotřebitelé jsou dnes v samém centru zájmu všech společností: oni jsou "Králové", kteří se rozhodli, že nastal čas pro kvalitní BIO potraviny, oblečení, udržitelné bydlení, životní styl ... jako potvrzují data z bio a eko sektoru - sektoru, který v časech ekonomické krize nezaznamenal žádný pokles.

ICEA si vybrala Zelené Řešení pro lepší budoucnost, která nastává každou další vteřinou, hodinou, dnem zítřejším!

Environmentální a Kulturní Biodiverzita

Biodiverzita (z řeckého slova "bios" - život) je rozmanitost rostlin a živočichů v našem ekosystému. Environmentální biodiverzita je skupina různých forem života na naší Zemi. Zahrnující všechny biologické variability genů, druhů a ekosystémů, biodiverzita je základní dědictví lidstva, které musí být respektováno, udržované a prosazováno po celou dobu života na Zemi.

Co se týče kulturní biodiversity, myslí se tím rozmanitost kultur na Zemi, přes lokální až po domorodé obyvatelstvo, které bohužel v mnoha případech, tak jak se již stalo při různých druzích rostlin a živočichů, je na pokraji zániku. Důvodem je převládající globalizace a environmentální katastrofy. Stejně jako při Environmentální biodiverzitě, tak i ta Kulturní představuje základní dědictví lidstva, které musí být respektováno, udržované a prosazováno po celou dobu života na Zemi.

Udržitelný Způsob Života

Udržitelný způsob života je založen na ekologickém vnímání a ekonomické produktivitě, kde se člověk znovu setkává a sbližuje s přírodou a zároveň je schopen se o sebe postarat finančně bez vykořisťování a kontaminace přírody a svého okolí.

Vyberte si ICEA Certifikaci ... pro vytvoření lepší budoucnosti!

Oficiální stránka certifikace ICEA

Země: Itálie


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se