Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


Environmentálne vhodný produkt

Environmentálne vhodný produkt je národní ekoznačka, která je vlastnictvím Ministerstva Životního Prostředí Slovenské republiky (MŽP SR) a má veřejnoprávní povahu.

Sestává ze dvou soustředných kružnic, uvnitř kterých je stylizovaný obraz trojvrší se třemi trojúhelníky znázorňující složky životního prostědí a působení vládních orgánů, průmyslu a obchodu v péči o životní prostředí.

V horní části mezikruží je nápis "Environmentálne vhodný produkt", v dolní polovině uvádí identifikační číslo Oznámení MŽP SR, podle které byl dotyčný výrobek posuzovaný.

Značka Environmentálne vhodný produkt se uděluje výrobkům nebo službám, které splňují stanovené podmínky podle Oznámení MŽP SR pro příslušnou skupinu produktů.

Produkty se testují na přítomnost těžkých kovů a zdraví škodlivých látek, na vliv výroby a samotného výrobku na znečištění vody, ovzduší, poškození ozónové vrstvy a také se zohledňuje původ suroviny, ze které byl produkt vyroben.

Ekoznačení Produktů

Je dobrovolný nástroj environmentální politiky na ochranu životního prostředí.

V podmínkách Slovenské republiky se ekoznačení realizuje od roku 1996 prostřednictvím národní schémata pro udělování národní ekoznačky "Environmentálne vhodný produkt".

Podmínky a postup při udělování a používání národní ekoznačky upravuje zákon č. 469/2002 Sb. o environmentálním označování výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2004, vstupu Slovenské republiky do Evropské unie mají žadatelé možnost získat i evropskou ekoznačku "Ecolabel" (dříve "Evropský květ").

Udělování ekoznačky Ecolabel se provádí podle nařízení EP a R (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU.

Cílem vnitrostátní a evropské schémy environmentálního označování produktů je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví, klima a přírodní zdroje prostřednictvím propagace ekologických produktů (výrobků nebo služeb).

Environmentální značky poskytují zákazníkům přesné, nezavádějící a vědecky podložené informace o dopadech produktů na životní prostředí.

Oficiální stránka certifikace Environmentálne vhodný produkt

Země: Slovenská republika


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se