Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


Ekologické zemědělství EU

Certifikace Evropské unie - Ekologické zemědělství EU

Ekologické produkty sahají od čerstvého ovoce a zeleniny přímo z farmy až po několikaleté vína a sýry. Prodejní kanály jsou stejně rozmanité, zahrnují:

• místní trhy s bio produkcí

• bio obchody ve venkovských či městských oblastech

• silniční stánky v přírodě

• přímý prodej na farmě, kde byla potravina vyrobena / vypěstovaná

• online objednávání bio bedýnek dodaných až k vašim dveřím nebo do sběrných míst

• supermarkety: mnoho z nich se nyní rozšiřuje a rozvíjí své produktové řady v bio kvalitě

• restaurace, jídelny a cateringové firmy: rostoucí odvětví, včetně školních jídelen, jídelny veřejného a soukromého sektoru a bufetů v některých vysoce postavených společností

Důvěra spotřebitelů

Všude tam, kde se dnešní spotřebitel rozhodne koupit nebo jíst ekologické produkty, měl by mít důvěru, že jsou v souladu s přísnými pravidly EU. Výrobky, které nesplňují tyto normy, nesmí být označovány jako organické a bio nebo nést ekologické logo EU nebo národní ekvivalent.

To je důvod, proč se nařízení EU o ekologickém zemědělství vztahuje nejen na výrobu a zpracování, ale i na kontrolu a označování biopotravin.

Kontrola

Ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a obchodníci, musí splňovat přísné požadavky EU, pokud chtějí používat ekologické logo EU nebo označovat své výrobky jako ekologické.

EU vyžaduje stejně důsledný systém kontroly vykonávané v každé fázi organického řetězce. Každý operátor (zemědělec, zpracovatel, obchodník, dovozce nebo vývozce) se kontroluje alespoň jednou za rok nebo častěji na základě posouzení rizik.

Takže vždy, když si koupíte biopotraviny, můžete si být jisti, že byly vyrobeny v souladu s přísnými pravidly v oblasti životních podmínek zvířat, ochrany životního prostředí a kontroly probíhají odpovídajícím způsobem.

Označování bioproduktů

Stejně jako standardní seznam složek a nutričních hodnot, organické štítky jednotlivých produktů by měly nést jméno výrobce, zpracovatele nebo distributora. Název nebo číselný kód národního certifikačního orgánu musí být také uveden na etiketě.

Rovněž by měl štítek obsahovat název nebo číselný kód kontrolního orgánu nebo subjektu v EU, který kontroloval operátora.

Logo Ekologického zemědělství Evropské Unie garantuje, že

• výroba byla šetrná přírodě

• tyto výrobky jsou vyráběny udržitelným způsobem

• provozovatelé ekologické produkce jsou kontrolováni jednou ročně kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem, aby zajistily, že jsou dodržována všechna pravidla ekologického zemědělství a všechna pravidla pro zdraví a ochranu spotřebitele

• hospodářská zvířata se volně pasou pod širým nebem a zachází se s nimi v souladu s rozšířenými pravidly pro dobré životní podmínky zvířat

• geneticky modifikované organismy nejsou povoleny v ekologickém zemědělství

• v případě potravin jsou přísná omezení používání chemických pesticidů a hnojiv a antibiotik

• ekologické zemědělství přísně omezuje používání přídavných a pomocných látek a dalších vstupů

• většina vstupů pro zemědělskou výrobu pochází z farmy samotného farmáře a využívá místní zdroje a místní znalosti

• při každé příležitosti, když si koupíte bio produkt v bio obchodě, nebo si vyberete organické víno ve vaší oblíbené restauraci, můžete si být jisti, že byly vyrobeny v souladu s přísnými pravidly, jejichž cílem je respektovat životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat

Oficiální stránka certifikace Ekologické zemědělství Evropské Unie

Země: Evropská Unie


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se