Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


EKO Poľnohospodárstvo

Co znamená Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství (EP – Ekologické poľnohospodárstvo) je systém příznivý vůči životnímu prostředí, jehož cílem je udržitelný zemědělský ekosystém, který využívá především místní a obnovitelné zdroje, ekologicky šetrné technologie a postupy, které minimalizují poškozování životního prostředí.

Systém je chápán jako jednotný a živý organismus, příkladem mu je příroda, se kterou hospodář harmonicky spolupracuje a respektuje její přirozené zákonitosti a limity. Člověk je součástí přírody, nese etickou a společenskou odpovědnost za šetrné využití krajiny a její ochranu.

Ekologické zemědělství zahrnuje všechny varianty zemědělských systémů, které ekologicky, sociálně a ekonomicky podporují organickou produkci potravin a materiálů. Mezi nejrozšířenější patří dynamické, biologicko-dynamické, biologické, udržitelné, ale známé jsou mnohé další.

Všechny tyto systémy považují za klíč k úspěšné produkci trvalé zajištění přirozené úrodnosti půdy. Respektováním přirozených možností rostlin, zvířat a ekosystémů se optimalizují podmínky pro kvalitu ve všech aspektech zemědělství a životního prostředí. Ekologické zemědělství dramaticky snižuje reziduální zátěž pocházející z používání chemicko-syntetických hnojiv, pesticidů a léčiv. Navíc ve spolupráci s přírodními zákonitostmi umožňuje zvyšovat současně půdní úrodnost i odolnost vůči nemocem a škůdcům.

Základní principy

• minimalizovat všechny formy znečištění, které pocházejí ze zemědělské výroby, zpracování a distribuce produktů
• v co největší míře využívat recyklovatelné a mnohonásobně použitelné materiály na farmách při výrobě, zpracování a distribuci
• využívat v maximální míře obnovitelné zdroje místních zemědělských systémů
• hospodařením se snažit o co nejuzavřenější systém oběhu organické hmoty a živin (koloběh prvků)
• používání takových způsobů hospodaření, které podporují rozvoj půdních mikroorganismů, fauny a flóry a podporují tak fungování biogeochemických cyklů
• vytvořit takové podmínky hospodářským zvířatům, které odpovídají jejich přirozeným fyziologickým a etologickým potřebám a kondici
• udržet a dlouhodobě podporovat úrodnost půdy
• podporovat biodiverzitu zemědělských ekosystémů a jejich okolí včetně ochrany stanovišť volně žijících rostlin a živočichů
• produkovat dostatečné množství potravin s vysokou nutriční hodnotou (není principiálním účelem hospodaření)
• v souladu s listinou lidských práv OSN zajistit ekologickým zemědělcům dostatečný příjem, uspokojení základních potřeb a pracovního vyžití se, včetně bezpečného pracovního prostředí
• zvýšit důraz na uznání EP jako odvětví s významným sociálním a ekologickým dopadem na společnost

Co je v ekologickém zemědělství zakázáno

• používání syntetických hnojiv, herbicidů, pesticidů, regulátorů růstu, desikanty a jiných chemických látek
• aplikovat kejdu na volnou půdu s výjimkou předseťového termínu a aplikovat kejdu a močůvku na zmrzlou půdu
• používání osevních postupů, které předpokládají vstupy rychle rozpustných hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin, pěstování plodin v monokulturách
• podávání léků zdravým zvířatům, jakož i paušální podávání profylaktických přípravků
• celoroční jakož i roštové ustájení skotu, bezpodestýlkové způsoby, příp. způsoby ustájení dobytka s úsporným podestýláním
• uplatnení klecových technologií s omezeným pohybem zvířat, způsoby chovu s trvalým pobytem zvířat v uzavřených prostorách bez možnosti pobytu ve výbězích nebo pastvy
• rutinní a paušální přidávání minerálních přípravků, vitaminových preparátů a jiných aditiv jako např. stimulátory růstu, antikokcidika, syntetické příchuti a barviva
• používat ke krmení jakékoli produkty od zvířat ošetřovaných antibiotiky v průběhu léčby a během ochranné doby
• přidávat do krmiva trus, hnůj, nekrmivářské přísady (např. Zeolity), podestýlku z chovů drůbeže, močovinu, rybí moučku a rybí produkty přežvýkavců
• balení sušeného ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových šťáv, džemů, pomazánek, masa a mléka do plastů (kromě polyethylenu)
• balení sýra a mléčných výrobků do hliníkových fólií
• používání regulátorů růstu, fungicidů, insekticidů, inhibitorů klíčení, chemických fumigantů nebo pesticidů na skladovaných produktech
• používání všech syntetických konzervačních látek, barviv, ochucovadel, emulgátorů a dalších syntetických látek (pravděpodobně nejdůležitější důvod, proč jsou produkty z EP vyhledávané širší veřejností)

Vyloučením syntetických hnojiv, pesticidů, léčiv, genetických manipulací a dalších postupů, ekologické zemědělství zajišťuje zdraví prospěšné potraviny.

Používání pojmů BIO a EKO

• tyto pojmy se nesmějí používat na označování, reklamu produktu a v obchodních dokladech produktu, který nesplňuje požadavky stanovené nařízením NR SR (ES) č. 834/207
• nesmí se používat pro produkty, které obsahují GMO resp. jsou vyrobeny z GMO nebo pomocí GMO
• alespoň 95% sušiny výrobku musí sestávat z ekologických složek
• v seznamu složek je uvedeno, které složky jsou ekologické

Pokud se používají pojmy EKO a BIO, na výrobku se uvede

a) číselný kód inspekční organizace, které podléhá provozovatel, který provádí poslední operaci produkce nebo přípravy
b) logo ekologické produkce Evropské unie
c) pokud se používá logo ekologické produkce EU, ve stejném zorném poli jako logo se označí rovněž místa hospodaření zemědělských surovin, z nichž se produkt skládá, přičemž toto označení má podle možností jednu z těchto podob:
• "Zemědělství EU", pokud je zemědělská surovina vyprodukována v EU
• "Zemědělství mimo EU", pokud je zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích
• "Zemědělství EU / mimo EU", pokud je část zemědělských surovin vyprodukována v EU a část ve třetí zemi

Uvedené označení "EU" nebo "mimo EU" může země nahradit nebo doplnit, pokud se všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, vyrobili v této zemi - například "Zemědělství SK".

Oficiální stránka certifikace EKO Poľnohospodárstvo a informace o Ekologickém zemědělství

Země: Slovenská republika


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se