Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


CCIC - The Coalition For Consumer Information On Cosmetics

CO ZNAMENÁ PROGRAM SKÁKAJÍCÍ ZAJÍC

Program Skákající Zajíc Koalice pro Informovanost Spotřebitele o Kosmetice (CCIC) spravuje standard na ochranu zvířat - Cruelty-free - a mezinárodně uznávané Logo Skákající Zajíc pro společnosti vyrábějící kosmetiku, výrobky pro osobní péči a výrobky pro domácnost. Program Skákající Zajíc poskytuje nejlepší záruku, že výrobce, jeho laboratoře a ani dodavatelé nepoužívají testování na zvířatech v žádné fázi vývoje výrobku.

SKÁKAJÍCÍ ZAJÍC A ZÁKAZ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH V EVROPSKÉ UNII

BUAV, zakladatel organizace Cruelty Free International a jeho partneři z Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (European Coalition to End Animal Experiments) byli nápomocni při dosažení průkopnického Evropského zákazu testování na zvířatech pro kosmetické a toaletní ("kosmetické") produkty a složky.

Od 11. března 2009, Evropská unie zakázala testování kosmetických přísad na zvířatech, v rámci EU - bez ohledu na to, zda existovala alternativa bez použití zvířat. Testování finálních kosmetických přípravků zakázala EU již dříve. Zákazy jsou známé jako "zákazy testování".

Od 11. března 2013 Evropská Unie dokončila zákon o zákazu prodeje kosmetiky testované na zvířatech po tomto datu kdekoli na světě. Zákaz se vztahuje jak na hotové kosmetické výrobky tak na přísady, opět bez ohledu na to, zda existovaly alternativy bez použití zvířat. Tento zákon je znám jako "marketingový zákaz".

Bohužel, v nařízeních a zákonech EU se nacházejí určité mezery, řekneme si o nich níže.

Již více než dvě desetiletí, CCIC a jejich partneři certifikují společnosti, které netestují na zvířatech (Cruelty free), v rámci programu Skákající Zajíc. Během této doby to byl jediný způsob jak si spotřebitelé mohli být jisti, že kupují produkty, které nebyly testovány na zvířatech.

A Skákající Zajíc zůstává nejlepší způsob, jak si můžete být jisti, že kupujete skutečně kosmetické výrobky, které nejsou testovány na zvířatech - i když EU zakázala testování na zvířatech, Program Skákající Zajíc je ještě přísnější. Podívejme se tedy na rozdíly:

Kritéria Programu Skákající Zajíc

Aby společnosti mohly získat certifikaci programu Skákající Zajíc, musí splnit přísná kritéria:

Musí stanovit pevný a mezní datum - bude to nehybný datum, po kterém společnost již nebude provádět žádné zkoušky na zvířatech pro své výrobky nikde ve světě

Po tomto hraničním datu, společnost nemůže nakupovat přísady do kosmetických přípravků, které byly testovány na zvířatech a to kdekoli v jejich dodavatelském řetězci

Musí vytvořit monitorovací systém, který zajistí, že dodavatelé budou rovněž splňovat stanovený mezní datum

Musí otevřít svůj monitorovací systém pro pravidelné nezávislé audity hraničního data, případně nových produktů

Všechny certifikované společnosti musí splňovat tato kritéria pro všechny své skupiny produktů a to v každé zemi, kde své výrobky prodávají. Kritéria platí bez ohledu na toxikologické účely konkrétního testu

EVROPSKÁ UNIE A ZÁKAZ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Jak bylo uvedeno výše, existují určité mezery v omezeních EU:

Podle právních předpisů EU, zákaz testování na zvířatech lze uplatnit pouze tam, kde je spojení s EU - tedy testování v rámci EU, nebo prodej v rámci EU

Evropská komise tvrdí, že zákazy se vztahují pouze na kosmetické přípravky a přísady, které se používají pouze v kosmetice

Také tvrdí, že zákaz neplatí pro testování k určení, zda existuje riziko pro životní prostředí (tzv testování ECOTOX)

Navíc EU tvrdí, že zákazy neplatí pro zkoušky bezpečnosti pracovníků

EU říká, že zákazy se vztahují na testy, specificky zaměřených na bezpečnost spotřebitelů

ČÍM JE CERTIFIKACE SKÁKAJÍCÍ ZAJÍC PŘÍSNĚJŠÍ NEŽ ZÁKONY EU

Kosmetické společnosti, které nejsou certifikovány Skákajícím Zajícem, ale dodržují zákony EU, mohou ještě stále testovat své výrobky nebo složky a přísady na zvířatech - a to v případě, jestliže výrobky testují a prodávají mimo zemí EU

Například, předtím než může vstoupit určitý kosmetický produkt na čínský trh, musí ještě projít testy čínskými autoritami, které zahrnují řadu testů na zvířatech.

Společnosti certifikované Skákajícím Zajícem neměli dovoleno prodávat v Číně vůbec, až do nedávné doby, kdy byly předpisy testování na zvířatech uvolněné. Tyto společnosti udělali velký závazek vůči etice proti ziskům, protože Čína je rychle rostoucí trh, na který tyto společnosti neměly přístup, na rozdíl od společností, které nejsou certifikovány podle Skákajícího Zajíce.

Kromě toho, certifikace Skákající Zajíc se nevztahuje pouze na složky výhradně používané v kosmetice, nebo jen na bezpečnost spotřebitelů - vztahuje se na všechny druhy zkoušek, včetně bezpečnosti pracovníků a životního prostředí.

Zákaz testování kosmetických produktů na zvířatech v EU byl nesmírně důležitý krok vpřed, pokud bude správně interpretován. Ale dokud nebude dosažen smysluplný a globální zákaz testování na zvířatech, certifikát Skákající Zajíc zůstává i nadále jedinou zárukou, že zvířata nejsou používány k testování kosmetických složek v produktech. Skákající Zajíc má opravdu významný vliv na dosažení globální zákazu testování na zvířatech.


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se