Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


BUAV

BUAV vize: Vytvořit svět, kde lidé nebudou tolerovat testování na zvířatech

O BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection)

Založena v roce 1898, Britská unie pro zrušení vivisekce (BUAV) [Vivisekce - pokusná operace, chirurgický zákrok na pokusném zvířeti zaživa a bez umrtvení] je přední světová organizace, která vytváří kampaně za účelem obeznámení široké veřejnosti o pokusech na zvířatech a s cílem budovat svět, kde lidé nebudou tolerovat testování na zvířatech.

Specializovaný tým BUAV kombinuje právní a vědecké odborné znalosti, dovednosti v oblasti výzkumu, mediální styky, veřejné kampaně, tajné vyšetřování a politické lobování s cílem účinně pracovat na ukončení pokusů na zvířatech a jejich nahrazení moderními a humánními alternativami.

BUAV nepřijímá žádné vládní finanční prostředky nebo peníze z loterie, spoléhá se výhradně na štědrost svých příznivců. Níže si ukážeme, co všechno se z dobrovolných příspěvků financuje:

- Tajné vyšetřování: BUAV má za sebou dlouhou historii, po celém světě, při odhalování reality života a smrti zvířat v laboratořích. Bohužel, až příliš často je realita úplně jiná resp. opačná jak to, co chce vláda a výzkumný průmysl abychom si mysleli.

- Politický lobbing: Organizace BUAV pracuje profesionálně, buduje si vztahy s lokálními poslanci, poslanci Evropského parlamentu, podnikateli a dalšími důležitými organizacemi. Rovněž analyzuje legislativu a účastní se diskusí při tvorbě nových zákonů po celém světě a funguje jako "hlas" zvířat zavřených v laboratořích.

- Propagace produktů, které nejsou testovány na zvířatech: Podporují produkty od společností, které jsou certifikovány podle mezinárodních standardů Humane Cosmetics Standard (HCS) a Humane Household Product Standard (HHPS). Tyto celosvětově uznávané certifikáty, které prokazují skutečný závazek společnosti, že nemá žádné své výrobky testovány na zvířatech, poznáte podle "skákajícího zajíce", který musí být umístěn na každém výrobku.

- Právní a vědecké expertízy: BUAV je hrdá na to, že je široce respektovaná jako autorita při otázkách testování na zvířatech a je často zvána vládami, médii, korporacemi a úředními orgány jako poradní orgán, nebo při zpracování znaleckých posudků.

- Mediální činnost: Při prosazování a šíření své vize organizace BUAV pracovala s mnoha významnými médii a dostala hodně prostoru v tisku, rozhlase, ve vysílání a on-line.

Cíl organizace BUAV

BUAV se zavázala, že ukončí pokusy na zvířatech. Snaží se o to následujícími způsoby
• Politickým lobbingem
• Prováděním různých vyšetřování
• Profesionálními mediálními kampaněmi
• Podporou produktů, které nejsou testovány na zvířatech

Poslání BUAV

• Zvýšit informovanost veřejnosti s využitím všech forem médií a veřejných kampaní a rozvojem nových partnerství
• Poukázat na nárok zvířat na život bez utrpení, vězení a zneužívání
• Vzdělávat a informovat veřejnost o reálných skutečnostech testování na zvířatech
• Vytvářet změny v politice a legislativě
• Podporovat lidské zdraví pozitivními sociálními změnami a podporou vědeckých metod, které nepoužívají laboratorní zvířata
• Informovat, motivovat a vyzývat veřejnost k akci / činu poukazováním na skutečnou realitu pokusů na zvířatech

Hodnoty lidí v BUAV

• Soucit: Respektujeme kvalitu života zvířat i lidí
• Racine: BUAV prezentuje vědecké, věcné a spolehlivé informace a odůvodněné tvrzení
• Integrita: Jsou profesionálové, upřímní, zásadoví a nenásilní
• Odhodlanost: Věří svému poslání a zavázali se k realizaci své vize


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se