Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


BDIH

Co je BDIH

BDIH je nezisková Asociace Průmyslu a Obchodních firem pro léčiva, zdravotní produkty, potravinové doplňky a osobní hygienické výrobky. Asociace se nachází v německém Mannheimu a sdružuje více než 440 výrobců a distributorů v následujících oblastech:

Kosmetika a přírodní kosmetika

Potravinové doplňky

Nutriční výživa

Léčiva

Zdravotnické potřeby

V roce 1996, společně s předními výrobci přírodní kosmetiky, BDIH vyvinula komplexní směrnice a pokyny pro certifikaci přírodní kosmetiky a to s ohledem na očekávání spotřebitelů. Na základě těchto pokynů, nezávislý institut otestoval již více než 5.800 výrobků s ohledem na jejich složení a výrobní metody.

BIO Status / Značka

S cílem zajistit, aby spotřebitelé dostávali správnou informaci o BIO kvalitě kosmetických přípravků, BDIH má svůj BIO Status / Značku certifikovaných výrobků pravidelně kontrolovanou a ověřovanou. Výrobci jsou v tomto směru povinni dodržovat jasná pravidla. Například, certifikovaný přírodní kosmetický produkt může být popsán jako "BIO" jen tehdy, pokud obsahuje alespoň 95% organických surovin v poměru ke všem složkám výrobku, které mohou být použity s organickou kvalitou (takže s výjimkou vody a minerálních látek). Pokud jsou složky uvedeny jako BIO / ORGANICKÁ, musí být spotřebitel schopen jasně říci, ze seznamu složek (INGREDIENTS), které složky jsou "ekologické" a které nejsou. Většinou jsou označovány hvězdičkou (*).

Přírodní kosmetika očima BDIH

Přírodní kosmetika se stala v posledních letech velmi oblíbená. Roste naše povědomí, že jsme zodpovědní za svět, ve kterém žijeme a roste zájem o naše vlastní zdraví. Oceňujeme křehkou rovnováhu přirozeného koloběhu života v přírodě a snažíme se udržovat tuto harmonii pomocí ekologicky šetrných výrobků, které jsou pro nás lidi pečující a vyživující a pro přírodu neškodné tak, jak je to jen možné.

Jak se rozhodnout, co je pro nás dobré a co ne? Wellness, fitness a vyvíjející se povědomí o holistické zdraví způsobilo revoluci na trhu s ne jen kosmetickými BIO prostředky a výrobky. Proto můžete u nás v BIO SHOPU najít jen certifikované a námi prověřené produkty a máte jistotu, že jste si vybrali správně.

Transparentnost pro spotřebitele

Při sběru a produkci surovin, příroda může být narušena pouze v minimálně možné míře, potřebné pro daný účel sběru a produkce. Zvláště vysoká péče se vyžaduje u ohrožených druzích. Genetická manipulace a modifikace je zakázána. Transformaci surovin pro kosmetické účely je třeba provádět velmi opatrně, jen několika povolenými chemickými procesy.

Preferované jsou zejména obnovitelné a biologicky odbouratelné materiály, protože jejich ekologický dopad je podstatně nižší, hlavně pokud pocházejí z kontrolovaných biologických zdrojů nebo jiných, zodpovědně obhospodařovaných přírodních zdrojů. Co se týče přírodních složek, zpracovatel má pracovat se surovinami, které se používají a studují již dlouhá léta, tím se zajišťuje minimální toxicita. Přírodní produkty nejlépe splňují požadavky odpovědnosti a společensky odpovědné výroby.

Volba technické metody výroby je omezená. Technické metody výroby a zpracování nelze zcela eliminovat, zejména, když očekávání uživatele na čistotu a užitek výrobku nemohou být splněny surovinami v přirozeném stavu. Výrobní metody šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné a biologicky rozložitelné materiály a minimální využití obalových materiálů se při finálním výrobku očekává.

Následující pokyny definují pojem přírodní kosmetiky rozumně a jasným způsobem s očekáváním spotřebitele pro bezpečné a ekologicky šetrné výrobky.

Pokyny BDIH certifikace

1. Suroviny rostlinného původu

Suroviny rostlinného původu musí pocházet z kontrolovaného a certifikovaného ekologického zemědělství za předpokladu, že sestávají, nebo jsou získané z rostlin, které jsou uvedeny v příloze 1. Definice a omezení uvedená v příloze 1 jsou závazné.

2. Suroviny živočišného původu a ochrana zvířat

Suroviny živočišného původu

Je dovoleno používat látky, které jsou vyráběny zvířaty (např. mléko nebo med). Není dovoleno používat suroviny získané z mrtvých obratlovců (např. emu olej, norkový olej, tuk ze sviště, živočišné tuky, kolagen nebo živé buňky).

Testování na zvířatech a koncové produkty

Je zakázáno provádět nebo pověřit jinou stranu / osobu, aby vykonávala testování na zvířatech - a to nejen při výrobě produktů, ale i při přípravě a kontrole koncových výrobků.

Testování na zvířatech a suroviny

Suroviny, které byly testovány na zvířatech po 31. Prosinci 1997, nesmí být použity. Jakékoliv zkoušky na zvířatech prováděné třetími stranami, které nekonaly ani jménem, ani na popud výrobce nebo dodavatele surovin, nebo výrobce konečného výrobku, a které nejsou spojeny a právně propojené s předchozími stranami, se neberou při certifikaci v úvahu.

3. Suroviny minerálního původu

Použití anorganických a minerálních solí, kyselin a zásad (např. síran hořečnatý nebo chlorid sodný) je obecně možné, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 5.

4. Povolené výrobní procesy

Z fyzikálních procesů - včetně extrakce, rostlinný alkohol, oxid uhličitý, rostlinných tuků a olejů a glycerinu získaných z těchto procesů - enzymatických a mikrobiologických procesů, jak se vyskytují v přírodě jsou povolena také pro výrobu přírodní kosmetiky.

Navíc, látky mohou být získány z přírodních látek, jako jsou tuky, oleje a vosky, cukr, škrob, celulóza, proteinů, polysacharidů a vitamínů, prostřednictvím hydrolýzy, hydrogenací, oxidací, redukcí, esterifikací nebo jinými způsoby štěpení a kondenzace.

Příloha 2 obsahuje seznam povolených látek (pozitivní seznam). Omezení uvedená v tomto seznamu musí být dodrženy.

5. Nepovolené látky

Látky z následujících skupin se nesmí používat:

Syntetická barviva

Syntetické vůně

Ethoxylované suroviny

Silikony

Parafín a jiné ropné produkty

6. Konzervace

Za účelem ochrany spotřebitele mohou být, v případě potřeby, použity následující, v přírodě se nacházející, identické konzervační látky:

Kyselina benzoová a její soli

Kyselina salicylová a její soli

Kyselina sorbová a její soli

Benzylalkohol

Dehydrooctová kyselina a její soli

Pokud jsou použity tyto konzervační látky, třeba do textu složení výrobku doplnit následující text: "konzervovaný s ... [název konzervační látky]".

7. Vůně

Přírodní vonné látky, které jsou v souladu s normou ISO 9235, jsou povoleny. Mohou být také použity vonné látky biotechnologického původu.

8. Radioaktivní záření

Při zacházení se surovinami rostlinného a živočišného původu nebo konečnými produkty není dovoleno používat ionizující záření.


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se